Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5385862
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Proiecte de hotărâri - 29 martie 2019

Dispozitia nr. 194/2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru vizitare, precum și a altor taxe percepute de către unitățile muzeale de sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243A: Pogana (DJ 243) - Crângu Nou - Ciocani - Ivești - Pogonești - Tutova - Crivești - Pochidia - Satu Nou - Limită județ Galați”;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Pod pe DJ 245E, km. 2+705”;

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.91/2006 privind transmiterea unor spații din incinta unui imobil, proprietate publică a județului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr.8 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan Cel Mare” Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;

 12. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2018;

 13. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2018;

 14. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018.


 15. SUPLIMENTĂRI

 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui

 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr, 15/2014 privind însuşirea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii '‘Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Judeţean Multifuncţional”, cu modificările ulterioare

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-03-21 (2909 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact