Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774088
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 194/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 194/2019
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29.03.2019, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru vizitare, precum și a altor taxe percepute de către unitățile muzeale de sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243A: Pogana (DJ 243) - Crângu Nou - Ciocani - Ivești - Pogonești - Tutova - Crivești - Pochidia - Satu Nou - Limită județ Galați”;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Pod pe DJ 245E, km. 2+705”;

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.91/2006 privind transmiterea unor spații din incinta unui imobil, proprietate publică a județului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr.8 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan Cel Mare” Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;

 12. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2018;

 13. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2018;

 14. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018.

Dată astăzi, 22.03.2019

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-03-21 (360 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact