Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774573
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 162/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 162/2019
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 28.02.2019, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018-31.12.2018;

 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociația “Bună Ziua, Copii din România”;

 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad către Asociația de Servicii Sociale Sat Măscurei, comuna Pogana, județul Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție “Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 245E, km 2+705”;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Vaslui nr. 67/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie << Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu ap ă , a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orasul Negrești, județul Vaslui, etapa I si II”, privind securitatea la incendiu >>;

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 110/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+3111 – 5+834 (4,523 km), judeţul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.138/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălăiești) – Averești – km 0 + 000 – 2 + 500 (L=2,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici de Sus – DJ 244 A (Idrici de Sus), km. 8 + 680 – 12 + 180, (3,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura - DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500-27+079 (L=21,316 km)”, cu modificările ulterioare;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2019;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2019;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2019;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2019;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Dată astăzi, 21.02.2019

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-02-21 (384 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact