Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5691714
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2019 Nr. 1->100

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2019


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2019: 1->100 101->200 201-234 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 1/25 ianuarie 2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2019-2020;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 2/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni”
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 3/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 4/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Banca - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 5/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în orașul Murgeni - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 6/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Pogana - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 7/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Tutova - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 8/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.194/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng - Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L=6,630 km, județul Vaslui” ;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 9/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.198/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 10/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C: limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui”;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 11/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 197/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui”;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 12/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.188/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159: limită judeţul Neamţ - Băceşti - Băbuşa - Păltiniş - Slobozia - Racova - Trohan -Pungeşti - Siliştea -Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), judeţul Vaslui" ;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 13/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.190/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico¬economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian-Tăcuta -Focşasca - lim. jud Iaşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui";
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 14/25 ianuarie 2019 privind declararea de interes public județean a unui imobil – apartament și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 15/25 ianuarie 2019 privind declararea de interes public județean a unui imobil și darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui ;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 16/25 ianuarie 2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunei Costești în domeniul public al județului Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 17/25 ianuarie 2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al orașului Negrești în domeniul public al județului Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 18/25 ianuarie 2019 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 19/25 ianuarie 2019 privind aprobarea “Planului de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022”;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 20/25 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.179/2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 21/25 ianuarie 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.);
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 22/25 ianuarie 2019 privind înfiinţarea unei linii de gardă la domiciliu pentru Compartimentul de CT din cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 23/25 ianuarie 2019 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 24/25 ianuarie 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 25/25 ianuarie 2019 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 26/25 ianuarie 2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2018, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2019;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 27/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H : DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui"
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 28/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 191/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare drum judetean DJ 248 A: Limită judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oşeşti), județul Vaslui”
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 29/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248 A, km 58 + 750, comuna Todirești, județul Vaslui”
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 30/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L = 7,650 km, județul Vaslui”
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 31/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 195/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C : Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (DJ 245 A), L=19,110 km, județul Vaslui”
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 32/28 februarie 2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018-31.12.2018;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 33/28 februarie 2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociația “Bună Ziua, Copii din România”;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 34/28 februarie 2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad către Asociația de Servicii Sociale Sat Măscurei, comuna Pogana, județul Vaslui;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 35/28 februarie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție “Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 36/28 februarie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 245E, km 2+705”;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 37/28 februarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Vaslui nr. 67/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie << Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu ap ă , a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orasul Negrești, județul Vaslui, etapa I si II”, privind securitatea la incendiu >>;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 38/28 februarie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 110/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+311 – 5+834 (4,523 km), judeţul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 39/28 februarie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălăiești) – Averești – km 0 + 000 – 2 + 500 (L=2,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 40/28 februarie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici de Sus – DJ 244 A (Idrici de Sus), km. 8 + 680 – 12 + 180, (3,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 41/28 februarie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura - DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500-27+079 (L=21,316 km)”, cu modificările ulterioare;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 42/28 februarie 2019 privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2019;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 43/28 februarie 2019 privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2019;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 44/28 februarie 2019 privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2019;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 45/28 februarie 2019 privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2019;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 46/28 februarie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 47/28 februarie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 48/28 februarie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 142/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km. 11+035 - 14+635 (L=3,600 km), judeţul Vaslui", cu modificările ulterioare
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 49/28 februarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 198/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Școala Profesională Specială < < Sfânta Ecaterina > > Huși, județul Vaslui”cu modificările ulterioare
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 50/28 februarie 2019 privind darea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a unor spaţii din incinta imobilului situat în municipiul Bârlad, strada Republicii nr. 235
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 51/28 februarie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
Data: 1 martie 2019

Hotarârea nr. 52/25 martie 2019 privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022.
Data: 26 martie 2019

Hotarârea nr. 53/29 martie 2019 privind aprobarea taxelor pentru vizitare, precum şi a altor taxe şi tarife percepute de către unităţile muzeale de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data:02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 54/29 martie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243A: Pogana (DJ 243) - Crângu Nou - Ciocani - Ivești - Pogonești - Tutova - Crivești - Pochidia - Satu Nou - Limită județ Galați”;
Data:02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 55/29 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”;
Data:02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 56/29 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Pod pe DJ 245E, km. 2+705”;
Data:02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 57/29 martie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.91/2006 privind transmiterea unor spații din incinta unui imobil, proprietate publică a județului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr.8 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data:02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 58/29 martie 2019 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Data:02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 59/29 martie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data:02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 60/29 martie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
Data:02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 61/29 martie 2019 privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;
Data:02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 62/29 martie 2019 privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan Cel Mare” Vaslui;
Data: 02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 63/29 martie 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
Data: 02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 64/29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
Data: 02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 65/29 martie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr, 15/2014 privind însuşirea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii '‘Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Judeţean Multifuncţional”, cu modificările ulterioare ;
Data: 02 aprilie 2019

Hotarârea nr. 66/23 aprilie 2019 pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui;
Data:25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 67/23 aprilie 2019 privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019;
Data:25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 68/23 aprilie 2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018;
Data:25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 69/23 aprilie 2019 privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022;
Data:25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 70/23 aprilie 2019 privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022;
Data:25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 71/23 aprilie 2019 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019;
Data:25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 72/23 aprilie 2019 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019;
Data:25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 73/23 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021;
Data:25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 74/23 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 75/23 aprilie 2019 privind propunerea de declasificare a unor documente clasificate secret de stat, nivel “secret” și “strict secret”, emise de fostul Consiliu Popular al județului Vaslui;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 76/23 aprilie 2019 pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.191/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (Faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a - II-a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 77/23 aprilie 2019 privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al Județului Vaslui a unor imobile aflate în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 78/23 aprilie 2019 privind darea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui a unor spații din incinta imobilului situat în municipiul Huși, strada Huși-Albița nr.12;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 79/23 aprilie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.91/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de sport școlară” din municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui”;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 80/23 aprilie 2019 privind aprobarea finanțării proiectului “Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 81/23 aprilie 2019 privind aprobarea proiectului “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, Cod SMIS 128038 și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 82/23 aprilie 2019 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2019;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 83/23 aprilie 2019 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019;
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 84/23 aprilie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 85/23 aprilie 2019 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui
Data: 25 aprilie 2019

Hotarârea nr. 86/14 mai 2019 privind aprobarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 15 mai 2019

Hotarârea nr. 87/14 mai 2019 pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 13377/18.09.2018 încheiat între Județul Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru realizarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”.
Data: 15 mai 2019

Hotarârea nr. 88/30 mai 2019 privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii “Izvoraș” din sat Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)” propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova;
Data:31 mai 2019

Hotarârea nr. 89/30 mai 2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019 – 31.03.2019;
Data:31 mai 2019

Hotarârea nr. 90/30 mai 2019 privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Vaslui a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Huși, Comunei Dimitrie Cantemir, Comunei Pădureni și Comunei Hoceni pentru integrarea acestora în structura județeană de gestionare a deșeurilor S.I.M.D.S. Vaslui;
Data:31 mai 2019

Hotarârea nr. 91/30 mai 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243C: DJ243 (Mărășești) - Voinești, km 0 + 000 – 5 + 102 (L=5,102 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
Data:31 mai 2019

Hotarârea nr. 92/30 mai 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4 + 600 - 9 + 100, (4,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
Data:31 mai 2019

Hotarârea nr. 93/30 mai 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24A (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești), km 1 + 600 – 3 + 000, km 4 + 000 – 4 + 200 (L=1,600 km) județul Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare;
Data:31 mai 2019

Hotarârea nr. 94/30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Înlocuire rețele termice exterioare la Centrul școlar de educație incluzivă C. Pufan, municipiul Vaslui”;
Data: 31 mai 2019

Hotarârea nr. 95/30 mai 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 31 mai 2019

Hotarârea nr. 96/30 mai 2019 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 31 mai 2019

Hotarârea nr. 97/30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243A: Pogana (DJ 243)-crângu Nou - Ciocani - Ivești - Pogonești - Tutova - Crivești - Pochidia - Satu Nou - Limită județ Galați ” .
Data: 31 mai 2019

Hotarârea nr. 98/30 mai 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Județean de Urgentă Vaslui.
Data: 31 mai 2019

Hotarârea nr. 99/30 mai 2019 privind repartizarea unei sume din fondul aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019, către Comunele Dragomireşti și Boțești.
Data: 31 mai 2019

Hotarârea nr. 100/20 iunie 2019 pentru aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.6314/2014, încheiat între Județul Vaslui și Municipiul Vaslui pentru realizarea în comun de investiții, reparații, reabilitări la imobilele în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență Vaslui
Data: 21 iunie 2019Hotarâri din 2019: 1->100 101->200 201-234 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-01-28 (7546 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact