Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5571425
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 14/2008

        R O M Â N I A
    JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E
     

 

DISPOZIŢIA Nr. 14 /2008

privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

Corneliu Bichineţ, preşedintele  Consiliului judeţean Vaslui;

 

D I S P U N :

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 31 ianuarie 2008, ora 16,00 în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Vaslui din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui pentru Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;

2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei tehnice a Consiliului judeţean Vaslui a unui compartiment de specialitate de transport public judeţean, denumit Autoritatea judeţeană de transport;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sala de sport” al  Şcolii pentru surzi Vaslui;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu” al judeţului Vaslui;

5. Raport de activitate a Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui pe anul 2007;
    Program de activitate a Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui pe anul 2008;

6. Raport de activitate a Muzeului „Vasile Pârvan” pe anul 2007;
    Program de activitate a Muzeului „Vasile Pârvan” pe anul 2008;

7. Proiect de hotărâre privind demisia din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. a domnului Timofte Nicolae;

8. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al S.C. „Lucrări Drumuri şi poduri” S.A. Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 4 reprezentanţi în Comisia paritară de atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean valabil pentru perioada 2008-2011.

Dată astăzi, 24 ianuarie 2008

 

 

             PREŞEDINTE,
        Corneliu Bichineţ
                                                                              

 

                                                                                 Avizat pentru legalitate:
                                                                              Secretarul judeţului Vaslui,
                                                                                           Gheorghe Stoica   

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-01-24 (1743 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact