Acasa Harti Monitorul
Oficial local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii - Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5234543
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Dispoziții 2019 - caracter normativ

Dispoziții 2019 - Caracter NORMATIV


Pentru vizualizarea continutului dispozițiilor este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

ARHIVA

Dispoziția nr. 155/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Vaslui 14.02.2019 - Adăugat Dispoziția nr. 159/2019 (se găsește la final)
Dispoziția nr. 160/2019 privind stabilirea programului de audiență cu publicul
Dispoziția nr. 198/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 243/2019 privind delegarea coordonării unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și a unor servicii publice județene către vicepreședinții consiliului judetean și secretarul județului Vaslui
Dispoziția nr. 256/2019 privind aprobarea metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabîlă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019
Dispoziția nr. 257/2019 pentru completarea Dispoziției nr. 243/2019 privind delegarea coordonării unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și a unor servicii publice județene către vicepreședinții consiliului judetean și secretarul județului Vaslui
Dispoziția nr. 259/2019 privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul "Construire clădire grup electrogen la Spitalului Județean de Urgență Vaslui"
Dispoziția nr. 261/2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție lucrări de reparații capitale la Policlinica Stomatologică Vaslui (rest de executat)"
Dispoziția nr. 262/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări "Reparații la terasa Casa Armatei Vaslui,,
Dispoziția nr. 263/2019 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Dispoziția nr. 265/2019 privind numirea comisiei de recepţie a documentaţiilor aferente contractelor: ”Servicii de elaborarea studiului de teren şi obstaculare şi stabilirea caracteristicilor principale ale heliportului din cadrul proiectului „Extindere Unitate Primiri Urgenţe şi realizare heliport"; ”Servicii elaborare documentaţie obţinere aviz AACR, Heliport - Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui"
Dispoziția nr. 266/2019 de modificare a Dispoziţiei nr.248/2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în funcţia publică de conducere, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei Economice, cu modificările ulterioare, organizat în data de 26.06.2019, proba scrisă
Dispoziția nr. 267/2019 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa" Bârlad
Dispoziția nr. 268/2019 privind completarea Dispoziţiei nr. 263/2019 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Dispoziția nr. 332/2019 privind constituirea Consiliului de Management al Calității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

Dispoziția nr. 333/2019 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuală a managementului la Teatrul „VictorIon Popa" Bârlad
Dispoziția nr. 369/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENŢE ŞI REALIZARE HELIPORT", Cod SMIS 121069
Dispoziția nr. 370/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA", HUŞI, Cod SMIS 121046
Dispoziția nr. 371/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică "Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor pentru - EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT"
Dispoziția nr. 372/2019 privind numirea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes general pentru anul 2019
Dispoziția nr. 380/2019 pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare şi modernizare Drum strategic judeţean Bârlad - Laza - Codăeşti (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)", cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr. 386/2019 privind numirea persoanei responsabile si a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii Proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ SFÂNTA ECATERINA HUŞI" cod SMIS 121046
Dispoziția nr. 387/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Proiectare (PT+DDE) și execuție - Pod pe DJ 245E, km 2+705"
Dispoziția nr. 388/2019 privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, confirmat în specialitatea Medicină sportivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Dispoziția nr. 393/2019 pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 245B: Ghergheşti (DJ 245A) Corodeşti-Chetrosu-Draxeni-Rugăria-Ivăneşti(DN 2F), km 0+000-2+000 (L= 2,000 km)"
Dispoziția nr. 394/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești)- Bălești- Fâstâci, km 0+000- 7+693 (L=7,693 km), județul Vaslui"
Dispoziția nr. 395/2019 atribuirea contractului de achiziție publică „Elaborare documentație tehnico­ economică - Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în Corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui" având în vedere referatul Serviciului de achiziții publice și contractarea serviciilor
Dispoziția nr. 400/2019 privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2018 a managementului la Teatrul "Victor Ion Popa" Bârlad
Dispoziția nr. 401/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică LUCRĂRI DE EXECUȚIE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDAREA AMPLASAMENTULUI AFECTAT DE ALUNECĂRI DE TEREN SITUATE ÎN VECINĂTATEA DEPOZITULUI DE DEȘEURI HUȘI"
Dispoziția nr. 402/2019 de modificare a Dispoziţiei nr. 263/2019 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Dispoziția nr. 403/2019 privind numirea comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul lnchiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui Huşi, Negreşti şi Bârlad din cadrul proiectului: ,,Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui"
Dispoziția nr. 405/2019 privind repartizarea unor funcţionari publici pe lucrări şi obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Judeţului Vaslui, fonduri speciale şi din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor şi acordării de asistenţă tehnică
Dispoziția nr. 414/2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”
Dispoziția nr. 418/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ACHIZIȚIE AUTOTURISME
Dispoziția nr. 420/2019 privind prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pe zi în intervalul 19 august - 28 august 2019
Dispoziția nr. 421/2019 pentru numirea comisiei în vederea predării-primirii lucrărilor executate din cadrul obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) - Tanacu- Bălţaţi- Crăsnăşeni-Leoşti-Vineţeşti-Olteneşti-Zgura, km 18+170-34+61O (16,44 km), judeţul Vaslui"
Dispoziția nr. 422/2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 491/2018 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr.2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d)
Dispoziția nr. 424/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul I al anului şcolar 2019-2020, aferente acordurilor-cadru privind „Fumizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Vaslui, pentru anii şcolari 2018-2022"
Dispoziția nr. 425/2019 privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor din cadrul proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI"
Dispoziția nr. 426/2019 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 348/2015 privind constituirea - Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor sau de recepţie finală pentru drumurile judeţene finanţate din bugetul local al judeţului Vaslui, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr. 427/2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului organizat în data de 25.09.2019, proba scrisă
Dispoziția nr. 428/2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare funcţii publice de execuţie, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei Tehnice organizat în data de 25.09.2019, proba scrisă
Dispoziția nr. 429/2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei Economice organizat în data de 25.09.2019, proba scrisă
Dispoziția nr. 430/2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul/examen de promovare în funcţie publică de conducere - şef birou, din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, organizat în data de 25.09.2019, proba scrisă
Dispoziția nr. 436/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Lucrări de reabilitare la Palatul Administrativ - Vaslui
Dispoziția nr. 441/2019 pentru completarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 140/2018privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Regiunea Nord-Est ­ Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare şi modernizare Drum strategic judeţean Bârlad - Laza - Codăeşti (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr. 442/2019 de constituire a Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui
Dispoziția nr. 443/2019 privind modificarea Dispoziţiei nr. 367/2018 privind numirea membrilor echipei de management a proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr. 445/2019 privind stabilirea condiţiilor de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de şef secţie, şef laborator, şef serviciu medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Dispoziția nr. 447/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avănd ca obiect Achiziție servicii privind organizarea de sesiuni de instruire şi formare profesională în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
Dispoziția nr. 454/2019 privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului județean Vaslui
Dispoziția nr. 457/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avănd ca obiect „Elaborare documentaţie tehnico - economică proiect „Pe urmele lui Ştefan cel Mare"
Dispoziția nr. 458/2019 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Elaborare documentaţie tehnico-economică proiect „Ştefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui"
Dispoziția nr. 460/2019 pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii " Lucrări suplimentare necesare in vederea autorizării proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I și 11 privind securitatea la Incendiu, Lot 1 UAT Vaslui şi UAT Negreşti" pentru lucrările executate pe teritoriul UAT Negreşti
Dispoziția nr. 461/2019 pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii "Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la Incendiu, Lot 1 UAT Vaslui şi UAT Negreşti" pentru lucrările executate pe teritoriul UAT Vaslui
Dispoziția nr. 464/2019 privind aprobarea Planului de Integritate la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui, elaborat în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", cod SIPOCA 425/SMIS 2014+: 118196
Dispoziția nr. 465/2019 privind constituirea comisiei de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui şi din administrarea instituţiilor şi serviciilor publice finanţate de la bugetul local, pentru anul 2019
Dispoziția nr. 467/2019 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Dispoziția nr. 468/2019 pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii „Proiectare (PT + DDE) şi execuţie - Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albeşti - ldrici - Roşieşti (DJ 244 A), km 8+680 - 12+180 (L=3,500 km)"
Dispoziția nr. 469/2019 pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 244J: DN 24A (Epureni)­ Horga, km 0+000 - 6+250 (L= 6,250 km), judeţul Vaslui"
Dispoziția nr. 470/2019 privind numirea persoanei responsabile si a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avand ca obiect "Mobilier"

ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-01-18 (1097 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact