Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5642971
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunțuri posturi scoase la concurs 2019

 • A N U N Ț

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 79, în baza art. 478 alin. (1) și (2) precum și ale art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică
  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică
  • consilier, clasa I, grad profesional superiorServiciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Vaslui – Direcția Tehnică.
  Detalii aici

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică.

  Detalii aici

 • Consiliul Județean Vaslui organizează examen promovare în treaptă profesională, funcție contractuală de execuție, astfel:
  • 3 posturi de muncitor calificat, treapta profesională II – Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărarea Împotriva Incendiilor – Direcția Economică

  Detalii aici

 • Consiliul Județean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional debutant pe funcția de inspector de specialitate, gradul profesional II, la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică
  Detalii aici

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:

  • consilier, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene - Direcția tehnică;
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant -Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al județului- Direcția Economică.
  Detalii aici

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs/examen de promovare în funcție publică de conducere vacantă de:

  • șef birou , grad profesional II - Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni - Direcția Administrație Publică.
  Detalii aici

 • Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, astfel :

  • consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului , ID post - 179537 în cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Disciplina în Construcții, ID post - 470123 în cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

  Detalii aici

 • Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs de promovare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată , astfel :

  • șef serviciu gradul II la Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor, ID post - 534771 în cadrul Direcției Economice .

  Click aici pentru detalii.

 • Consiliul Județean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

  • consilier , clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale– ID 442971;
  • consilier , clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – ID 179546;
  Detalii aici

 • Consiliul Judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel ;
  • inspector de specialitate, grad profesional debutant - în cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii al Direcției Administrație Publică.
  Detalii aici

 • Consiliul Județean Vaslui, în temeiul prevederilor art. 87 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) și art. 90 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5), (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 148 și art. 149 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Juridic – Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale al Direcției Administrație Publică.
  Detalii aici

 • Consiliul Judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel ;

  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;

  Detalii aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-01-03 (9085 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact