Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5126524
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Achiziții publice 2019

Procedura proprie Achizitii servicii C.J. Vaslui- Anexa 2 - Legea 98/2016


Procedura proprie Achizitii servicii C.J. Vaslui (ABROGATĂ)


Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2018Procedura de lucru Achizitii directe C.J. Vaslui- Rev.5


(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru – Achiziții publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale de pe raza judeţului Vaslui
  Cod CPV 98371120-1 - Servicii de incinerare

  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii de verificare tehnica a documentatiilor aferente obiectivului de investite: "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)"
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Actualizare documentaţie cadastrală, dezmembrare și alipire a imobilului din Aleea Hulubăț”, mun. Vaslui
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ”Servicii de dirigenție de şantier pentru obiectivul de investiţii ,Reabiiitare și modernizare drum Judeţean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 24SL (Costești)"
  Obiectul: servicii de supreveghere a lucrărilor prin diriginți de şantier
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru – Achiziții publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de consultanţă în managementul proiectului „Reabililtare, modernizare şi dotare Şcoala Profesională Specială < < Sfânta Ecaterina > >, Huşi”, Cod SMIS 121046
  Cod CPV 79400000-8 - Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru – Achiziții publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție servicii de consultanță pentru elaborarea strategiei județului Vaslui, în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
  Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanţă în dezvoltare
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru – Achiziții publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Actualizare documentaţie cadastrală, dezmembrare și alipire a imobilului din Aleea Hulubăț”, mun. Vaslui
  Codul CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Achizitie produse necesare pentru derularea activităţilor proiectului “Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
  Cod CPV:
  • 22819000-4 Agende
  • 18939000-0 Genţi de mână
  • 30192121-5 Pixuri
  • 30233180-6 Dispozitive de stocare cu memorie flash
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Achizitie servicii de consultanță pentru elaborarea strategiei județului Vaslui, în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
  Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanţă în dezvoltare
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de consultanță în managementul proiectului “EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT", Cod SMIS121069
  Cod CPV: 79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe.
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiectâ Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială Sfânta Ecaterina, Huşi”, Cod SMIS 121046.
  Codul CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ’’ Reparații clădire administrativă CMID Roșiești ”,
  Codul CPV
  • 45261310-0 Lucrări de hidroizolare
  • 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

  • Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Evaluare terenuri și clădiri din domeniul public al statului aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui
  Cod CPV: 79419000-4 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
  Click aici pentru detalii.

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție mobilier în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518/Cod MySMIS 125900
  Cod CPV:
  • 39122100-4 Dulapuri
  • 39121100-7 Birouri

  • Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de informare si pubiicitate în cadrul proiectuiui „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENTE SI HELIPORT", Cod SMIS121069
  Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.

  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii elaborare documentatie obtinere aviz AACR, Heliport – Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui.
  Codul CPV 71311240-5 Servicii de inginerie aeroportuară
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Dirigenție de şantier pentru obiectivul de investiţii - Şcoala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina" Huși, judeţul Vaslui .
  Obiectul: servicii de supreveghere a lucrărilor prin diriginti de şantier
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: “ Reparaţii și amenajare interioară spații Palat Administrativ și Casa Armatei”
  Click aici pentru detalii.

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect Achiziție furnizare echipamente IT, de birou, fotografice si licente informatice în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518/SMIS 125900 ,
  Codul CPV:
  38651000-3 - Aparate de fotografiat
  30213300-8 - Computer de birou
  30213100-6 – Computere portabile
  30191400-8 - Dispozitiv de distrugere a documentelo
  48300000-1 - Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate
  48620000-0 - Sisteme de operare
  30195920-7 - Table magnetice

  Detalii aici


 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: “ Reparații curente la imobilul situat în municipiul Huși, str. Huși - Albița nr. 12”
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: "Actualizare documentație cadastrală drum județean DJ 244I : (Murgeni (DN 24 A)-Sarateni-Malusteni - DC 67, judetul Vaslui"
  Cod CPV: 71354300- 7 - Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect Achiziție furnizare echipamente IT, de birou, fotografice si licente informatice în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518/SMIS 125900 ,
  Codul CPV:
  38651000-3 - Aparate de fotografiat
  30213300-8 - Computer de birou
  30213100-6 – Computere portabile
  30191400-8 - Dispozitiv de distrugere a documentelo
  48300000-1 - Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate
  48620000-0 - Sisteme de operare
  30195920-7 - Table magnetice

  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de consultanță în managemnt de proiect în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245E (Costești) ,
  Codul CPV 71319000-7 Servicii de publicitate
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect "Servicii de consultanta in management în cadrul proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244I: Murgeni (DN 24A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judeţul Vaslui” , COD SMIS 126040, finanţat dm fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 „îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de Investiţii 6.1. „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Cod SMIS126274
  Cod CPV: 71354300- 7 - Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: "Actualizare documentație cadastrală drum județean DJ 244I : (Murgeni (DN 24 A)-Sarateni-Malusteni - DC 67, judetul Vaslui"
  Cod CPV: 71354300- 7 - Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect "Servicii de informare si pubiicitate în cadrul proiectului „Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ245L (Costesti), km 4+133 - 9+800", Cod SMIS126274 ”,
  Codul CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii realizare și tipărire materiale în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabila a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
  Coduri CPV: 79823000-9 Servicii de tipărire și de livrare, 22462000-6 Materiale publicitare
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de publicitate în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabila a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod SMIS 125900
  Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate
  Detalii aici


 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de catering în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
  Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică: “Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244I: Murgeni (DN 24A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judeţul Vaslui” , COD SMIS 126040, finanţat dm fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 „îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de Investiţii 6.1. „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale"
  Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate

  Detalii aici

 • 22.01.2019 Adăugat clarificarea nr. 2
  Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect Servicii cazare, masă şi transport pentru participanţii (membrii grupului ţintă şi membrii echipei de management) la schimbul de experienţă organizat în cadrul proiectului „Calitate și Performantă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 109
  Codul CPV:
  55110000-4 Servicii de cazare la hotel
  55300000-3 Servicii de restaurant şi de servirea mâncării,
  60140000-1 Transport de pasageri ocazional
  Detalii aici

Achiziții publice - 2018


ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-01-03 (2411 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact