Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5706026
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 577/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 577/2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

               în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

 

D I S P U N:

 Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 11.12.2018, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractual de arendă pentru anul fiscal 2019;

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Socială Băcești și Codăești, pentru anul 2019;

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2019;

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2017 - octombrie 2018;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru “Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Lucrări de consolidare pe DJ 244J: DN 24A (Epureni) - Horga”;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ", Cod SMIS 127169 și a cheltuielilor legate de proiect;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2019-2020;

 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competența Consiliului Județean Vaslui, începând cu anul fiscal 2019;

 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor suplimentare aflate la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din cota de 17,25 % din impozitul pe venit, pe anul 2018.

 

Dată astăzi, 04.12.2018

 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-12-04 (411 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact