Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5706021
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2018 200 - 245

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2018


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2018: 1-100 101-199 200-245 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 200/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 201/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 202/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Huși;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 203/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăiești-Vutcani;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 204/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negrești;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 205/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 206/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 207/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Ingrijire și Asistență Bârlad;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 208/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Ingrijire și Asistență Bogești;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 209/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Resurse;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 210/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Tip Respiro Ghermănești;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 211/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Rânzești;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 212/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Râșești;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 213/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Giurcani;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 214/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii Fălciu;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 215/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 216/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Locuinței Protejate Găgești;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 217/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Locuinței Protejate Vulturești;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 218/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 219/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenta Medico-Sociala Băcești;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 220/29 noiembrie 2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 221/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 222/29 noiembrie 2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 223/29 noiembrie 2018 privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr.1844/89/2018 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 224/11 decembrie 2018 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractual de arendă pentru anul fiscal 2019;
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 225/11 decembrie 2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Socială Băcești și Codăești, pe anul 2019;
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 226/11 decembrie 2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2019;
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 227/11 decembrie 2018 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2017 - octombrie 2018;
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 228/11 decembrie 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 229/11 decembrie 2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru “Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”;
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 230/11 decembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Lucrări de consolidare pe DJ 244J: DN 24A (Epureni) - Horga”;
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 231/11 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ", Cod SMIS 127169 și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 232/11 decembrie 2018 privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competența Consiliului Județean Vaslui, începând cu anul fiscal 2019;
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 233/11 decembrie 2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor suplimentare aflate la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din cota de 17,25 % din impozitul pe venit, pe anul 2018.
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 234/11 decembrie 2018 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Acordul cadru de finanţare nr. 7258/22.05.2018 dintre Judeţul Vaslui şi Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului "Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgenţe a Spitalului raional din oraşul Anenii Noi şi dotarea cu ambulanţă"
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 235/11 decembrie 2018 privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui a unui bun aflat în proprietatea publică a Comunei Tutova pentru integrarea acestuia în structura judeţeană de gestionare a deseurilor - S.I.M.D.S. Vaslui
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 236/11 decembrie 2018 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 237/11 decembrie 2018 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 238/11 decembrie 2018 privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2018
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 239/11 decembrie 2018 privind rectificarea a XI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 240/11 decembrie 2018 privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2018
Data: 13 decembrie 2018

Hotarârea nr. 241/13 decembrie 2018 privind rectificarea a XIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
Data: 17 decembrie 2018

Hotarârea nr. 242/13 decembrie 2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 035 VASLUI-PUŞCAŞI cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 17 decembrie 2018

Hotarârea nr. 243/13 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare;
Data: 17 decembrie 2018

Hotarârea nr. 244/13 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare;
Data: 17 decembrie 2018

Hotarârea nr. 245/13 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare.
Data: 17 decembrie 20181-100 101-199 200-245 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-12-04 (1816 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact