Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647293
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 565/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 565/2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

               în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui


D I S P U N:

 

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29.11.2018, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;

 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor suplimentare aflate la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din cota de 17,25 % din impozitul pe venit, pe anul 2018;

 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Hușilor;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui și către Centrul Militar Județean Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului din strada Ștefan cel Mare nr. 70, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosință gratuită a 4 autofreze de zăpadă, aflate în proprietatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – ETAPA a –II – a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiție: ,,Lucrări de consolidare pe DJ 244J: DN 24A (Epureni) - Horga’’;

 12. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bârlad;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr. 2 Bârlad;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr. 1 Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr. 2 Vaslui;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși;

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Huși;

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăiești-Vutcani;

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negrești;

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Vaslui;

 25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Ingrijire și Asistență Bârlad;

 27. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Ingrijire și Asistență Bogești;

 28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Resurse;

 29. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Tip Respiro Ghermănești;

 30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Rânzești;

 31. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Râșești;

 32. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Giurcani;

 33. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii Fălciu;

 34. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;

 35. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Locuinței Protejate Găgești;

 36. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Locuinței Protejate Vulturești;

 37. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;

 38. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenta Medico-Sociala Băcești;

 39. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 40. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

 41. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului  de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

 

Dată astăzi, 22.11.2018

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

  

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

  

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-11-22 (443 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact