Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653262
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 550/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 550 / 2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

 

în temeiul art. 94 alin. (2) şi (3) şi al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

 

  D I S P U N:

 

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 15.11.2018, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind adoptarea proiectelor de buget ale județului Vaslui pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui și către Centrul Militar Județean Vaslui;

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosință gratuită a 4 autofreze de zăpadă, aflate în proprietatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina”, Huși” și a cheltuielilor legate de proiect;

  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.

 

Dată astăzi, 12.11.2018

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-11-12 (350 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact