Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5705996
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 530/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 530/2018

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

în temeiul art. 94 alin. (2) şi (3) şi al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 19.10.2018, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022

  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”;

  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești), km 1+600 - 3+000, km 4+000 - 4+200 (1,600 km), județul Vaslui”;

  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”.

Dată astăzi, 15.10.2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-10-15 (521 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact