Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5705989
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 511/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA nr. 511 / 2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27.09.2018, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului “Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță”;

 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Iana în domeniul public al Județului Vaslui;

 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2018 privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A;

 10. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN;

 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.

Dată astăzi, 20.09.2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-09-20 (447 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact