Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561317
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 497/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 497/2018

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

în temeiul art. 94 alin. (2) şi (3) şi al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 14.09.2018, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Vaslui, pentru realizarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat;

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”;

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”;

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”;

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui, în trei loturi, imobil aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade”Vaslui.

Dată astăzi, 10.09.2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-09-10 (331 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact