Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774154
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 458/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 458/2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată

în temeiul art.94 alin.(4) și al art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui


D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de 08.08.2018, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3(trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului ″Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități″, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilitățiˮ, Comuna Oltenești, Județul Vaslui;

  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului ″Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități″, Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Găgești, Județul Vaslui;

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul ˮServicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilitățiˮ, Cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul ″Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități″, Cod SMIS 121847, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități;

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență“ SMIS 125389 și a cheltuielior legate de proiect;

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț“ SMIS 125390 și a cheltuielilor legate de proiect.

Dată astăzi, 07.08.2018

PREŞEDINTE
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-08-07 (344 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact