Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774156
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2018 101 - 199

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2018


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2018: 1-100 101-199 200-245 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 101/29 iunie 2018 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 102/29 iunie 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 103/29 iunie 2018 pentru modificarea anexelor nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 și nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.45/2018 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui.
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 104/29 iunie 2018 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului “Centrul de Informare EUROPE DIRECT VASLUI
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 105/29 iunie 2018 privind propunerea de numire a candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 106/29 iunie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 26/2018 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018, cu modificările ulterioare
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 107/29 iunie 2018 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 27/2018 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018, cu modificările ulterioare
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 108/29 iunie 2018 pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificările și completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 109/19 iulie 2018 privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public - privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 110/19 iulie 2018 privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 111/19 iulie 2018 privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 112/19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificările și completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 113/19 iulie 2018 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu cu destinaţia de depozit pesticide, aflat în domeniul privat al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 114/19 iulie 2018 privind aprobarea finanțării proiectului „Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbravă” propus de Raionul Soroca din Republica Moldova;
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 115/19 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 116/19 iulie 2018 privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a unor lucrări de interes local în Judeţul Vaslui, pe raza municipiului Bârlad;
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 117/19 iulie 2018 privind încetarea de drept a promovării temporare și delegarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian;
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 118/19 iulie 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean „Stefan cel Mare” Vaslui.
Data: 20 iulie 2018

Hotarârea nr. 119/08 august 2018 pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3(trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului ″Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități″, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilitățiˮ, Comuna Oltenești, Județul Vaslui; ANEXA Nr. 1 (62,7 MB)
Data: 09 august 2018

Hotarârea nr. 120/08 august 2018 pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului ″Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități″, Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Găgești, Județul Vaslui; ANEXA Nr. 1 (87 MB)
Data: 09 august 2018

Hotarârea nr. 121/08 august 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul ˮServicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilitățiˮ, Cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități;
Data: 09 august 2018

Hotarârea nr. 122/08 august 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul ″Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități″, Cod SMIS 121847, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități;
Data: 09 august 2018

Hotarârea nr. 123/30 august 2018 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 124/30 august 2018 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 125/30 august 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 - 30.06.2018;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 126/30 august 2018 privind retragerea dreptului de administrare al unor consilii locale asupra unor segmente de drumuri județene;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 127/30 august 2018 privind declararea de interes public județean a unor bunuri realizate/achiziționate în cadrul proiectului: “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 128/30 august 2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 129/30 august 2018 privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcții, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 130/30 august 2018 pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui, 16452/19.12.2017;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 131/30 august 2018 privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 109 Huși – Pădureni – Ivănești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 132/30 august 2018 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţie „Reabilitare și dotare a Muzeului Vasile Pârvan – Casa Sturdza Bîrlad”; ANEXA 1(531 MB)
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 133/30 august 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico – Socială Codăești;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 134/30 august 2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 135/30 august 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 136/30 august 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 137/30 august 2018 privind aprobarea reorganizării Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 138/30 august 2018 privind aprobarea reorganizării Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de violență asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare în scopuri economice ori sexuale, trafic, etc.) și violență în familie și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 139/30 august 2018 privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 140/30 august 2018 privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A.
Data: 03 septembrie 2018

Hotarârea nr. 141/14 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 17 septembrie 2018

Hotarârea nr. 142/14 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;
Data: 17 septembrie 2018

Hotarârea nr. 143/14 septembrie 2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Vaslui, pentru realizarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;
Data: 17 septembrie 2018

Hotarârea nr. 144/14 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat;
Data: 17 septembrie 2018

Hotarârea nr. 145/14 septembrie 2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”;
Data: 17 septembrie 2018

Hotarârea nr. 146/14 septembrie 2018 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”;
Data: 17 septembrie 2018

Hotarârea nr. 147/14 septembrie 2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”;
Data: 17 septembrie 2018

Hotarârea nr. 148/14 septembrie 2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui, în trei loturi, imobil aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade”Vaslui.
Data: 17 septembrie 2018

Hotarârea nr. 149/27 septembrie 2018 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 150/27 septembrie 2018 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 151/27 septembrie 2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului “Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță”;
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 152/27 septembrie 2018 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 153/27 septembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 154/27 septembrie 2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 155/27 septembrie 2018 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 156/27 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2018 privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A;
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 157/27 septembrie 2018 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN;
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 158/27 septembrie 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 159/27 septembrie 2018 privind aprobarea dezmembrării terenului care aparţine domeniului public al Judeţului Vaslui, cu numărul cadastral 81374
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 160/19 octombrie 2018 privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022
Data: 22 octombrie 2018

Hotarârea nr. 161/19 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”;
Data: 22 octombrie 2018

Hotarârea nr. 162/19 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești), km 1+600 - 3+000, km 4+000 - 4+200 (1,600 km), județul Vaslui”
Data: 22 octombrie 2018

Hotarârea nr. 163/19 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”.
Data: 01 octombrie 2018

Hotarârea nr. 164/19 octombrie 2018 pentru completarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
Data: 22 octombrie 2018

Hotarârea nr. 165/31 octombrie 2018 privind pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 13/27.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 166/31 octombrie 2018 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 167/31 octombrie 2018 privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 168/31 octombrie 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 169/31 octombrie 2018 privind acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Hușilor;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 170/31 octombrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 171/31 octombrie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 172/31 octombrie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 173/31 octombrie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 174/31 octombrie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 175/31 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 154/2018 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 176/31 octombrie 2018 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean;
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 177/31 octombrie 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect.
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 178/31 octombrie 2018 privind aprobarea alipirii a două imobile ce aparţin domeniului public al Judeţului Vaslui
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 179/31 octombrie 2018 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a judeţuiui Vaslui nr. 16452/19.12.2017
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 180/31 octombrie 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui (A.D.I.V.)
Data: 01 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 181/15 noiembrie 2018 privind adoptarea proiectelor de buget ale județului Vaslui pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;
Data: 20 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 182/15 noiembrie 2018 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
Data: 20 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 183/15 noiembrie 2018 privind rectificarea a IX-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
Data: 20 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 184/15 noiembrie 2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina”, Huși” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 20 noiembrie 2018

Hotarârea nr. 185/29 noiembrie 2018 privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 186/29 noiembrie 2018 privind rectificarea a X-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 187/29 noiembrie 2018 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui și către Centrul Militar Județean Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 188/29 noiembrie 2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului din strada Ștefan cel Mare nr. 70, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 189/29 noiembrie 2018 privind aprobarea preluării în folosință gratuită a 4 autofreze de zăpadă, aflate în proprietatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 190/29 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 191/29 noiembrie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – ETAPA a –II – a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 192/29 noiembrie 2018 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiție: ,,Lucrări de consolidare pe DJ 244J: DN 24A (Epureni) - Horga’’;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 193/29 noiembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 194/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 195/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bârlad;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 196/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 197/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr. 2 Bârlad;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 198/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr. 1 Vaslui;
Data: 04 decembrie 2018

Hotarârea nr. 199/29 noiembrie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr. 2 Vaslui;
Data: 04 decembrie 20181-100 101-199 200-245 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-07-20 (3264 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact