Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921583
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia 387

        R O M Â N I A
    JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E
     

 

DISPOZIŢIA Nr. 387/2007

privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Corneliu Bichineţ, preşedintele  Consiliului judeţean Vaslui;

D I S P U N :

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 28 decembrie 2007, ora 10,00 în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2008;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2008;

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii asigurate pe perioada internării în Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali, pe anul 2008;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap, pentru anul 2008;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea baremelor minime de dotare cu echipament şi cazarmament şi duratele de utilizare, precum şi normativele valorice minime de cheltuieli pentru cazarmament pentru copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciul public specializat pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti;

7. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de execuţie de bibliotecar gradul profesional debutant în bibliotecar gradul profesional II din cadrul Bibliotecii judeţene „N. M. Spătarul Vaslui”;

9. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din referent clasa III, grad profesional debutant în referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind reluarea activităţii ca urmare a încetării suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa doamnei Pop Rodica, director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind preluarea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 48/2005 privind înfiinţarea Observatorului judeţean  pentru drepturile copilului Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încheierea Contractului/Acord  colectiv de muncă încheiat între  preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, în calitate de angajator şi Sindicatul salariaţilor din administraţia publică locală din cadrul Consiliului judeţean Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Bichineţ Gelu Voicu în funcţia de director al Bibliotecii judeţene ,, N.M. Spătarul”  Vaslui.

Dată astăzi, 20 decembrie 2007

 PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica   

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-12-21 (1753 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact