Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5706140
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 424/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 424 /2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 19.07.2018, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public - privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” și a cheltuielilor legate de proiect;

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;

  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificările și completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu cu destinaţia de depozit pesticide, aflat în domeniul privat al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbravă” propus de Raionul Soroca din Republica Moldova;

  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

  8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a unor lucrări de interes local în Judeţul Vaslui, pe raza municipiului Bârlad;

  9. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a promovării temporare și delegarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian;

  10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean „Stefan cel Mare” Vaslui.


Dată astăzi, 12.07.2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-07-12 (490 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact