Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5706085
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 402/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 402 /2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29.06.2018, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad;

 4. Proiect de hotărâre privind desființarea liniei de gardă de la Cabinetul de medicină dentară de urgență din cadrul UPU – SMURD a Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, actualizată;

 6. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 14/1998 privind înființarea S.C. “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;

 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018;

 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 și nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.45/2018 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.24/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 56/2018 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului “Centrul de Informare EUROPE DIRECT VASLUI”;

 14. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 174/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui, cu modificările ulterioare.


Dată astăzi, 22.06.2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-06-21 (454 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact