Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5581661
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 380

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E
     
                                                                           

DISPOZIŢIA Nr. 380/2007
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui,

  D I S P U N :

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 18 decembrie 2007, ora 16,00, în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2007;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum  judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus -  Murgeni  km 0+000 - km 55+780” şi a cheltuielilor legate de proiect;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 244 D Huşi – Coropceni (DN 24)”  şi a cheltuielilor legate de proiect;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 244 D Huşi – Coropceni (DN 24)”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul judeţean Iaşi pentru realizarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 244 D Huşi – Coropceni (DN 24)”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a cotei părţi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 244 D Huşi – Coropceni (DN 24)”, aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Viziuni Comune”;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Arta tradiţională -  mijloc de dezvoltare economică”;

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.13/2007 privind aprobarea participării Consiliului judeţean Vaslui, ca partener, la realizarea proiectului „O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare”.

 

Dată astăzi, 14 decembrie  2007


         PREŞEDINTE,
       Corneliu Bichineţ

Avizat pentru legalitate:
                                                                          Secretarul judeţului Vaslui,
                                                                                                    Gheorghe Stoica          

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-12-14 (1461 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact