Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653392
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 333/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 360/2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 16.05.2018, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei de validare;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018;

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Creșterea eficienței energetice a obiectivului “CSEI Elisabeta Polihroniade Vaslui”;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 26/2018 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2018 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ”Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir» propus de Raionul Cantemir din Republica Moldova;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bîrlad;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație şi Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui.

Dată astăzi, 09.05.2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-04-19 (406 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact