Acasa Harti Monitorul
Oficial local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5269880
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Invitație de participare - Incinerare animale moarte (6)

Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
Cod CPV: 98371120-1
Detalii aici

Invitație de participare - Expertiză tehnică DJ243

Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Expertiza tehnica pe DJ 243: Barlad (DN 24) - Pogana - lana - Vadurile - Iezer - Puiesti - Fantanele - Radeni - Dragomiresti (DN 2F), Cod CPV: 71319000 -7 - Servicii de expertiza
Detalii aici.


Invitație de participare - Servicii traducere

Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de traducere materiale elaborate în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabila a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
Detalii aici.

Anunț promovare decembrie 2019

A N U N Ț

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 79, în baza art. 478 alin. (1) și (2) precum și ale art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică
  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică
  • consilier, clasa I, grad profesional superiorServiciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Vaslui – Direcția Tehnică.
Detalii aici

Invitație de participare - Studiu de fezabilitate DJ244M

Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PO-CNS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „DJ 244M : DN24 - (Crasna) - Albeşti - Idrici - Roşieşti (DJ 244 A)"
Cod CPV - 79314000-8 Studiu de fezabilitate
Detalii aici.


Invitație de participare - Elaborare expertiză imobil

Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Elaborare Expertiza imobil Agentia Nationala Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui
Cod CPV: 71319000-7

Detalii aici.


Consultare publică - procedura de atribuire


Invitație de participare - Verificare PT - Sf. Ecaterina 4

Avănd în vedere prevederile Procedurii operationalizate - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de invesții „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială Sfânta Ecaterina, Huși”, Cod SMIS 121046
Cod CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic.
Detalii aici.Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al județului Vaslui


Informaţii generale privind concedentul, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:
- Consiliul Judeţean Vaslui – CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu,

Informaţii generale privind obiectul concesiuni, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Localitatea Emil Racoviță, comuna Dănești, județul Vaslui. Suprafață teren aparținând domeniului public al județului Vaslui - 102.298 mp. Număr cadastral - 70453. Concesionarea a fost aprobată prin H.C.J nr. 173 din 17.10.2010, conform O.U.G. nr. 57/2019.

Detalii aici

Proiect de hotărâre - aprobare taxe


Concurs de recrutare - decembrie 2019

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică.
Detalii aici


Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unor spații
aparținând domeniului privat al județului Vaslui

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:
- Consiliul Judeţean Vaslui – CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu,

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:
- Imobilul, proprietate a UAT Județul Vaslui, face parte din fosta clădire a Băncii Naționale Române, se află la subsolul acesteia și este format din două spații: unul de 129,57 mp (compus din cameră + hol + baie) și un hol de acces de 15.51 mp.

Detalii aici

Transport public judeţean


Situaţie proiecte


FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT


Consultare publică


Monitorizarea Legii 248/2015-Fiecare copil în grădiniță

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Pentru că vrem să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.
Detalii aici.

Contracte noi de finanţare


Comunicat de presă


Evaluari manageri

ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui

RAPORT DE MANAGEMENT - Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui - Perioada 01.07.2013- 30.06.2018

Anunt privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui pentru perioada 2013 - 2017

RAPORT DE ACTIVITATE al BIBLIOTECII JUDEŢEANE “NICOLAE MILESCU SPĂTARUL” VASLUI pentru perioada 2013 - 2017

ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Bibliotecii Judeţene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui

Anunt privind rezultatul evaluării anuale/finale a managementului aplicat de managerii instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui 2017

Proiect pentru românii din Diaspora

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 18.09.2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.
Detalii aici.

Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2016 este publicata aici.


Comunicat de presă


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.
Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte


  Acasa Utile Contact