Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5642994
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiInvitație - securitate la incendii SJUV

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: "Servicii de elaborare documentație și obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu la Spitalul Județean de Urgență Vaslui corpurile A si B"
Detalii aici

Invitație - Actualizare cadastrală DJ243

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CNS-07-01, Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Actualizare documentație cadastrală drum județean DJ243
Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru
Detalii aici

Invitație de participare - Incinerare animale moarte (8)

Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
Cod CPV: 98371120-1
Detalii aici

Concurs promovare iulie 2020

Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:

  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Managementul Calității;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Contabilitate;
  • 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/ Monitorizare a Proiectului - Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui;
Click aici pentru detalii.


PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Chestionar
CAMPANIE DE CONSULTARE PUBLICĂ
PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Consultare publică - stimulente eleviDispoziția Nr. 158/2020

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de joi 25 iunie 2020, ora 16:00 în sala de ședințe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui
Click aici pentru detalii.


CONSULTARE PUBLICĂ

privind problemele și necesitățile județului ce vor fundamenta “Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027"


În cadrul proiectului "Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900 , este prevăzută elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027".
Una dintre etape este consultarea factorilor interesați din județul Vaslui referitoare la identificarea problemelor și necesităților județului.
Atașăm draftul analizei SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) aferent situației actuale de dezvoltare a județului și Profilul socio-economic și demografic al Județului Vaslui.
Pentru completări, sugestii vă rugăm să transmiteți informațiile la adresa de e-mail: consiliu@cjvs.eu , până pe data de 01.07.2020.


Situaţie proiecte


Invitație de participare - Întreținere spații verzi

17.06.2020 - Adăugat clarificarea nr. 2
Autoritatea contractantă - Județul Vaslui,vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de întreținere spații verzi - ,,Poligon Muntenii de Jos" și „Monumentul ecvestru Ștefan cel Mare", localitatea Băcăoani, județul Vaslui.
Codul CPV: 77310000-6 Detalii aici


Anunț privind închirierea prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Vaslui

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:
Consiliul Județean Vaslui - CUI 3394171, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 - interior 113, fax 0235361090, e-mail - patrimoniu@cjvs.eu.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:
Bun imobil aparținănd domeniului public al județului Vaslui, situat în intravilanul municipiului Vaslui, cu destinația de birouri, în număr de șapte, avănd o suprafață totală de 106,04 mp astfel: birou nr. 2 - 9,69 mp; birou nr. 4 - 15,07 mp; birou nr. 5 - 15,71 mp; birou nr. 6 - 9,93 mp; birou nr. 7 - 16,14 mp; birou nr. 8 - 16,38 mp; birou nr. 10 - 23,12 mp., conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.J. nr. 67 din 13.04.2020.

FORMULARE DE COMPLETAT
Anunțul complet aici

Invitație de participare - D.T.E CSEI Pufan

Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CNS- 07-01 ed. I, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui".
Coduri CPV:
  • 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize ;
  • 71319000-7 - Servicii de expertiză;
  • 71328000-3- Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;
  • 71242000-6 - Pregatire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor.
Detalii aici

Anunț recrutare DGASPC Vaslui

Actualizat 23.06.2020 - prelungire suspendare concurs
Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru:
  • Director general, gradul II al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
Click aici pentru detalii.


Program de finanțare nerambursabilă 2020

Actualizat 09.04.2020

ATENȚIE!!!

ANUNȚ

privind situațiile neprevăzute apărute din cauza răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19

 Stimați beneficiari,

Având în vedere situația răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19, precum și a prelungirii situației de urgență la nivel de țară, vă comunicăm următoarele:

Detalii aici

Transport public judeţean

Comunicatul nr. 45

Comunicatul nr. 45 Recomandari pentru operatorii de transport judetean rutier de persoane prin curse regulate.

Consultare publică - finanțare nerambursabilă 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020.

Lista contractelor de achiziție publică


Comunicatul nr. 44Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Comunicat de presă


Contracte noi de finanţare


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Monitorizarea Legii 248/2015-Fiecare copil în grădiniță

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Pentru că vrem să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.
Detalii aici.

FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT


Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact