Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5926042
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Invitație de participare - CT Europe Direct II

Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect: "Dotare cu centrală termică murală a clădirii Centru Europe Direct Vaslui”
Cod Cod CPV 39715000-7 - Dispozitive de încălzire a apei şi încălzire centrală; echipament pentru instalaţii de apă şi canalizare; 45331100-7 - Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală Detalii aici

ANUNȚ PUBLIC

Nr. 15372/06.10.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al planului - Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu . Documentele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Vaslui din municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în zilele de luni-joi între orele 8 – 16 30 și vineri, între orele 8-14 .

Ședința de dezbatere publică a proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu se va desfășura în data de 27.11.2020, ora 11, la sediul Centrului de Resurse pentru Afaceri din municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16, et.1.

Comentariile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul titularului și la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, fax. 0235361842, până la data de 25.11.2020.

INVITATIE DEZBATERE PJGD

Aici gasiți anunțurile anterioare, din luna august

Concurs - Direcția Administrație Publică

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată:

  • Director executiv, grad profesional II – Direcția Administrație Publică;
  • Șef serviciu, grad profesional II – Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale – Direcția Administrație Publică.
Click aici pentru detalii.

Invitație de participare - auditare financiară

Având în vedere prevederile Procedurii de lucru- Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de auditare: financiara în cadrul proiectului „Creşterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor socio­-medicale subordonate UAT Judeţul Vaslui„ cod SMIS 2014+ 139495
Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiara.
Detalii aici

ANUNŢ ANULARE CONCURS

Nr. 17685/10.11.2020

 Consiliul județean Vaslui, anunță anularea organizării concursului de recrutare pentru un post de administrator public, funcție contractuală de conducere, perioadă determinată, programat pentru data de 23.11.2020, proba scrisă și perioada de depunere a dosarelor în intervalul 30.10-12.11.2020, luând în considerare punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 149654/05.11.2020, prin care, conform reglementărilor din noua legislație aplicabilă, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea funcției de administrator public nu se realizează prin concurs, ci prin numire, prin dispoziție a președintelui consiliului județean.

  

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU


CONSULTARE PUBLICĂ

Data publicării 09.nov.2020

Invitație - Gestionare criza COVID

25.11.2020 - Adăugat anunț de atribuire
Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PO-CNS-07-01, Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor socio­-medicale subordonate UAT Judeţul Vaslui„ cod SMIS 2014+ 139495
Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.
Detalii aici

Invitație - Reparații Europe Direct

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui vă invită vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect: " "Reparatii curente clădire Centru Europe Direct Vaslui”
Detalii aici

Concurs - administrator public

10.11.2020 - ANUNŢ ANULARE CONCURS
Consiliul județean Vaslui, în baza art. 244 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare, astfel:
  • un post de administrator public, funcție contractuală de conducere, perioadă determinată.
Click aici pentru detalii.

Concurs Director SPCJEP

26.11.2020 - Afișare rezultat final
Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată, al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui pentru:
  • Director executiv, gradul II - Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui.
Click aici pentru detalii.

Program de finanțare nerambursabilă 2020

Actualizat 23.07.2020

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Mai multe detalii despre finanțări nerambursabile aici


PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Chestionar
CAMPANIE DE CONSULTARE PUBLICĂ
PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Consultare publică - stimulente eleviCONSULTARE PUBLICĂ

privind problemele și necesitățile județului ce vor fundamenta “Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027"


În cadrul proiectului "Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900 , este prevăzută elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027".
Una dintre etape este consultarea factorilor interesați din județul Vaslui referitoare la identificarea problemelor și necesităților județului.
Atașăm draftul analizei SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) aferent situației actuale de dezvoltare a județului și Profilul socio-economic și demografic al Județului Vaslui.
Pentru completări, sugestii vă rugăm să transmiteți informațiile la adresa de e-mail: consiliu@cjvs.eu , până pe data de 01.07.2020.


Situaţie proiecte


Consultare publică - finanțare nerambursabilă 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020.

Lista contractelor de achiziție publică


Comunicatul nr. 44Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Comunicat de presă


Contracte noi de finanţare


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Monitorizarea Legii 248/2015-Fiecare copil în grădiniță

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Pentru că vrem să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.
Detalii aici.

FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT


Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact