Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4594644
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Dispozitia Nr. 305/2018

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29 martie 2018, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui
Click aici pentru detalii.


Invitație de participare - tiparire și livrare vouchere

Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de tiparire si de livrare vouchere de vacanta, Cod CPV 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare
Detalii aici.

Anunț atribuire - materiale consumabile SIPOCA109


Invitație de participare - Documentaţii cadastrale relevee

Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţii cadastrale cu relevee la Statiile de transfer a deseurilor din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
Detalii aici.

Invitație de participare - tiparire materiale promotionale

20.03.2018 Adăugat anunț de atribuire
Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de pret pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii tipărire materiale promoţionale (pliante, afise, mape) în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA109, Cod CPV 79823000-9.
Detalii aici.

Anunț consultări cu acționarii CRAV

          UAT  Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 79 loc. Vaslui, jud. Vaslui în calitate de autoritate publică tutelară – acționar majoritar la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, organizează consultări cu acționarii, care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al Societății.
Detalii aici.

Anunt examene promovare

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

  1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul contabilitate – ID 179558;
  2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment buget-finanțe – ID 179574;
  3. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul juridic-contencios si coordonarea consiliilor locale – ID 179576;
  4. consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul administrarea domeniului public si privat al județului, lucrări publice, investiții – ID 179581;
  5. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul dezvoltare locala, management proiecte si informare europeana – ID 179596;
  6. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul managementul resurselor umane, relații mass-media, informare cetățeni – ID 179613.
Detalii aici

Sesiune de informare și clarificări

Consiliul Judeţean Vaslui invită miercuri, 21 martie 2018, ora 14:00, la Sala „Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ, persoanele interesate să participe la sesiunea de informare şi clarificări privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018, în domeniile cultură, culte, social şi sport.

Invitație de participare - expertiza tehnică

Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Expertiza Tehnica pentru Statia de pompare ape uzate (SPAU) - Str. Gh. Doja, Moara Grecilor, Municipiul Vaslui Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
Detalii aici.

Licitatie de atribuire - traseu cod 042


FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT

Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2018, pentru domeniile: cultură, culte, social și sport.
Detalii privind finantările nerambursabile pe anul 2018 aici.

Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Anunt concurs - Directia tehnica

Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul investiții și reabilitare drumuri județene – Direcția Tehnică;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul investiții și reabilitare drumuri județene – Direcția Tehnică;
Detalii aici

Proiect „Start up Yourself”

           Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 12.01.2018  Contractul de finanțare 82/3/7/104206 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul „Start up Yourself”
Detalii aici.

Anunţul public

Consiliul Județean Vaslui, titular al Planului de menținere a calității aerului Vaslui, anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului de calitate a aerului  Vaslui.
Click aici pentru detalii.

Comunicat de presă


Proiect pentru românii din Diaspora

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 18.09.2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.
Detalii aici.

Evaluari manageri


Plan de selectie - Proiect componenta initiala

PLAN DE SELECȚIE pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui Componenta inițială – APROBAT

Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2016 este publicata aici.


Situaţie proiecte


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.
Proiecte de managemant - Instituții subordonate


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact