"PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A JUDEȚULUI VASLUI”
COD SIPOCA 518/MySMIS 2014:125900


 • Acasa
 • Conferinţa de lansare
 • Materiale promoţionale
 • Informaţii privind evoluţia proiectului
 • Principii orizontale
 • Rezultate/livrabile proiect
 • Finalizare proiect
 • Album foto
 • Contact

 • Judeţul Vaslui a demarat încă un proiect cu finanţare europeană: „PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A JUDEȚULUI VASLUI”

  Judeţul Vaslui, în calitate de beneficiar, a câştigat un nou proiect finanţat din fonduri structurale. Astfel, la data de 05.12.2018, a intrat în vigoare contractul de finanţare aferent proiectului „PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A JUDEȚULUI VASLUI”, Cod SIPOCA 518/MySMIS 2014: 125900. Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă în cadrul apelului de proiecte POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Componenta 1 CP10/2018 (pentru regiunile mai puţin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

  Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu data de 05.12.2018 până la data de 04.06.2020.

  Valoarea totală a proiectului este de 816.478,00 lei (inclusiv TVA), din care 800.148,44 lei valoarea eligibilă nerambursabilă (98%), 694.006,31 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (85%), respectiv 106.142,13 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat (13%) și 16.329,56 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%).

  Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice de către Consiliul Judeţean Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a judeţului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategică.

  Principalele activităţi propuse a se derula în cadrul proiectului sunt cele legate de:

  • Elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027;
  • Derularea programului de instruire și formare profesională;
  • Diseminarea documentului de planificare strategică factorilor interesați.
  Rezultate aşteptate:
  • un document de planificare strategică cu orizontul de timp 2021-2027, elaborat și asumat într-un cadru larg participativ și reprezentativ, de către o instituție a administrației publice locale de nivel județean;
  •  minim 50 de persoane cheie, de la nivelul aparatului de specialitate al instituției Consiliului Județean Vaslui, cu competente îmbunătățite pentru elaborarea și implementarea politicilor publice locale până la finalizarea proiectului.

   

  Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui situat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79 sau la telefon: 0235/361.096, interior: 232, fax: 0235/361.090, e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu.
  Persoană de contact: Păun Adrian, manager proiect.