Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Date tehnice
 • Informații privind evoluția proiectului
 • Album foto
 • Contact

 •  

  „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”

  UAT Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 23.07.2018, proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”, Cod SMIS 115186.

  Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, Operațiunea B – Clădiri publice.

  Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni, începând cu data de 24.02.2017 până la data de 31.01.2021. Această perioadă cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

  Obiectivul general al proiectului presupune creșterea eficienței energetice în clădirile publice aflate în patrimoniul județului Vaslui.

  Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a imobilului “CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” prin reabilitarea termica si introducerea utilizarii energiei solare.

  Obiectivul specific va fi realizabil prin aplicarea urmatoarelor masuri de reabilitare termica si introducerea utilizarii energiei solare:
  – Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori, prin izolarea termică a pereților exteriori prin placare cu un strat de vata minerala bazaltica;
  - Înlocuirea tâmplariei vechi cu tâmplarie noua din PVC cu (minim) cinci camere interioare, aluminiu cu rupere de punte termica, sau tamplarie lemn stratificat pentru termopan;
  - Sporirea rezistenței termice a planșeului sub pod (peste ultimul nivel), prin placarea cu un strat termoizolant suplimentar din vata bazaltica;
  - Sporirea rezistenței termice a placii pe sol;
  - Utilizarea de resurse regenerabile de energie (sistem fotovoltaic și  sistem panouri solare).

   Principalele rezultate ale proiectului sunt:
  1. Reabilitarea clădirii Centrului Școlar de Educatie Incluzivă Elisabeta Polihroniade prin realizarea următoarelor lucrări de intervenție:
   • refacerea șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafață a clădirii;
   • hidroizolarea fundațiilor;
   • refacerea trotuarului perimetral;
   • executarea unei rigole în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sistemul de canalizare;
   • stabilirea clasei energetice a clădirii în urma întocmirii unui audit energetic;
   • introducerea unui sistem de iluminat economic, alimentat/sustinut de la panouri fotovoltaice;
   • introducerea unui sistem cu panouri solare, interconectat cu centrala termică existentă, care să furnizeze partial sau total consumul de apă caldă de consum.

  2. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):
  3. Valoare la începutul implementării proiectului: 123,18;
   Valoare la finalul implementării proiectului (de output) 28,91.

  4. Consumul anual de energie primară (kWh/an):
  5. Valoare la începutul implementării proiectului: 569.055,85;
   Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 141.046,09.

  6. Consumul anual de energie finală în clădirea publicä (din surse neregenerabile):
  7. Valoare la începutul implementării proiectului: 48,94;
   Valoare la finalul implementării proiectului: 14,38.

  8. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total,
  9. din care:
   Valoare la începutul implementării proiectului: 345,4
   Valoare la finalul implementării proiectului: 82,53.

  10. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
  11. Valoare la începutul implementării proiectului: 0
   Valoare la finalul implementării proiectului: 26.107,12  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro