Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Deszapezire drumuri - iarna 2014-2015
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Buget 2016
· Sedințe
· Hotărâri
· Dispoziții
· Proiecte de hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Indicatori economici
· Strategii
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Finanțări rambursabile
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
3877365
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Proiecte de managemant - Instituții subordonate


Dispozitia Nr. 203/2016

privind convocarea Consiliului județean Vaslui în ședință de îndată

Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință de îndată, ce va avea loc în ziua de 26 iulie 2016, ora 17:00, în Sala de ședințe „Ștefan cel Mare” a Palatului administrativ al județului Vaslui:
Click aici pentru detalii.


Concurs Administrator Public

În conformitate cu prevederile punctului III din Anexa la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 77/2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de Administrator public la nivelul Consiliului Județean Vaslui, Consiliul județean Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează concurs în perioada 16 - 19 august 2016 . Detalii aici
FORMULARE DE COMPLETAT aici

Invitație de participare - Supraveghere CMJ

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică: Sistem de supraveghere video perimetral și sistem de alarmare în caz de incendiu la Centrul Militar Județean Vaslui.
Detalii aici.


Invitatie de participare - Pod DJ 244I (3)

Autoritatea contractantă - JUDEȚUL VASLUI, prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investitii „Reparatii pod pe DJ 244I, peste pârâul Sărățeni, sat Sărățeni, km 4+400, județul Vaslui”
Detalii aici.


Anunț concurs - Direcția tehnică

Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de conducere, perioadă nedeterminată, astfel:

  1. director executiv adjunct, la Direcția Tehnică
  2. șef birou, la Biroul administrarea domeniului public și privat al județului Vaslui, lucrări publice, investiții – Direcția Tehnică
Detalii aici
FORMULARE DE COMPLETAT aici

Invitație de participare - Multiplicare materiale SEE

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Multiplicare materiale informative (Bannere, Plăci informative) în cadrul proiectului „Școala te face OM”, Cod proiect PEC063, cod CPV 79823000-9.
Detalii aici.

Invitație de participare - Refresments SEE

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Refresments pentru întâlnirile cu profesorii și copiii în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063.

Detalii aici.

Invitație - Documentație tehnică SJUV(2)

Autoritatea contractantă- Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii elaborare documentație tehnico-economică „Ventilație mecanică holuri Corp C la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”.
Detalii aici.

Anunț de participare - Caravana Proiect SEE

Privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii organizare spectacole teatru de papusi pentru copii in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 92312110-5, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului judetean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispozitia nr. 182/2016 a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui
Detalii aici

Programul de transport județean 2014-2020

Etapa de atribuire electronica din 22.08.2016 - cod traseu 033 Vaslui - Floresti
Detalii Sesiunea 22.08.2016


Invitatie de participare - Servicii de catering ED

Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii de catering in cadrul proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Vaslui", Cod CPV: 55520000-1.
Detalii aici.


Dispoziția nr. 182/2016

Dispoziția nr. 182/2016 privind aprobarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c)
Mai multe informații aici


Evaluari manageri


Concurs - Direcția Administrație Publică

Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Juridic Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale, Direcția Administrație Publică;
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Juridic Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale, Direcția Administrație Publică;
Detalii aici
FORMULARE DE COMPLETAT aiciAchiziție apartamente

Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79, intenționează să achiziționeze 5(cinci) apartament cu 3(trei) camere conform cerințelor din caietul de sarcini și fișa de date, care se găsește pe site-ul Consiliului Județean Vaslui.
După studierea caietului de sarcini și a fișei de date, relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui (camera 421, etaj IV), sau la telefon 0235/361088 interior 138.
Detalii aici.

Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2015 este publicata aici.


Situație proiecte


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact