Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Deszapezire drumuri - iarna 2013-2014
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Buget
· Sedințe
· Hotărâri
· Proiecte de hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Indicatori economici
· Strategia de dezvoltare a judetului 2007-2013
· Strategia judeteană în domeniul asistenței sociale 2009-2013
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Finanțări rambursabile
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
3309096
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiBine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Anunț vânzare imobil

        Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79, organizează licitație publică în vederea vânzării unui imobil compus din construcții și terenul aferent, situat în minicipiul Huși, str.Huși-Albița nr.12, cu o suprafață de teren de 3011mp și suprafața construită de 1382mp.
Detalii aici.

Anunț

      Anunț privind selectarea de parteneri entități private in vederea aplicării in cadrul programului POSDRU, AXA PRIORITARA 6, Domeniul major de intervenție 6.1
Pentru detalii click aici.

Anunt concursuri

În conformitate cu prevederile art. 57, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 43, alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul județean Vaslui, organizează în perioada 22 - 24.07.2014, concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

  • un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului management resurse umane, relații mass-media, informare cetățeni;
  • un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic-contencios și coordonarea consiliilor locale – Direcția administrație publică.
Detalii aici.

Anunt concurs de promovare

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) și (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul județean Vaslui organizează în perioada 12 – 14.08.2014, concurs de promovare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere, existent vacante, după cum urmează:

  • șef birou – Biroul administrarea domeniului public și privat al județului, lucrări publice, investiții – Direcția tehnică;
  • șef serviciu - Serviciul unitatea de implementare a proiectului (UIP) - Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Vaslui.
Detalii aici.

Anunt examen de promovare

            Consiliul județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 06 - 08 august 2014, concurs/examen de promovare în grad profesional, pentru posturile de funcție publică de execuție din cadrul aparatului de specialitate.
Detalii aici.

Anunt concursuri

             Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată, astfel:
  • un post de inspector de specialitate, grad debutant din cadrul Compartimentului relaţii cu publicul şi consilierii – Direcţia administraţie publică;
  • un post de şofer, treapta profesională I din cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor - Muncitori întreținere exploatare, personal de deservire generală – Direcţia economică.
Detalii aici.

Proiect Femeile P.O.T. (PUTERE,ORGANIZARE,TENACITATE)

Consiliul județean Vaslui a inițiat și depus spre finanțare proiectul Femeile P.O.T. (PUTERE, ORGANIZARE, TENACITATE)”, proiect ce a fost declarat căștigător și pentru care s-a semnat contractul de finanțare în data de 15.04.2014.
Proiectul isi propune sa furnizeze femeilor si in special femeilor aflate intr-o situatie de vulnerabilitate, interesate, de la nivelul judetelor Vaslui si Iasi, 2 tipuri de servicii specializate reglementate de legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Detalii aici.

Internship.gov.ro 2014

           Guvernul României a lansat a doua ediție a Programului de Internship la nivelul administrației publice centrale. Ca și în cazul ediției precedente, pe parcursul a două luni (15 iulie-15 septembrie), candidații selectați vor participa la activitățile desfășurate la Cancelaria Prim-Ministrului și la Secretariatul General al Guvernului. O noutate a acestui an o reprezintă extinderea programului de Internship la nivelul tuturor ministerelor și departamentelor din cadrul Executivului. Astfel, anul acesta, studenții și tinerii absolvenți pot opta pentru peste 170 de poziții de stagiar disponibile.
Detalii pe internship.gov.ro


Consultare publică

Proiectul ”Energia-valoare transfrontaliera”
COD MIS ETC 1842

Opinia și participarea dumneavoastră este extrem de importantă în procesul decizional prin care se vor adopta cele mai bune soluții pentru viitorul energetic sustenabil al zonei în care locuiți/lucrați. Detalii aici.

Reducere arierate


Situație proiecte


Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2013 este publicata aici.


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Anunț

Consiliul județean Vaslui vă propune spre consultare Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2013 – 2020. Pentru mai multe detalii despre proiect click aici.

Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact