Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4750485
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Invitație de participare - expertiză tehnică depozit

Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Expertiza Tehnica pentru lucrări aferente închiderii depozitului urban existent Negrești, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui" Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
Detalii aici.

Invitație de participare - Diriginție de șantier DJ243B

         

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Diriginție șantier pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B Bârlad (DJ 243) - Crâng, Ciocani - Movileni - Coroiești de Sus - Limită județ Bacău, L=6,630 Km, județul Vaslui„. Cod CPV ; 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Click aici pentru detalii.

Concesionare spații ”Centrul Stomatologic”

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, CUI 3394171, telefon 0235/361089, fax 0235/361090, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea a patru spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi a unei magazii situate în imobilul „Clădire Centrul Stomatologic” din str. Mihail Kogălniceanu nr. 35, mun. Vaslui
Detalii aici.

Transport public judeţean


Invitație de participare - Dirigenție șantier pod DJ248A

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: "Proiectare (PT+DDE) și execuție - Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248 A, km 58+750, Comuna Todirești, județul Vaslui" Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Detalii aici.

Invitatie de participare - proiectare ISO + formare

Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru proiectarea Sistemului de Management al Calitatii conrofm ISO 9001:2015 si servicii de formare profesionala in domeniul mangementului calitatii în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
Detalii aici.

Invitație de participare - instruire + servicii BSC

Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru implementarea instrumentului de management al performantei BSC la nivelul institutiei Consiliului Judetean Vaslui si servicii pentru derularea programului de instruire specifica pentru implementarea BSC în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
Detalii aici.

Invitație de participare - tipărire materiale SIPOCA 425

20.07.2018 - Adăugat anunț de atribuire
Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii realizare și tipărire materiale în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 425, Cod CPV 79823000-9
Detalii aici.

Invitație de participare - organizare evenimente SIPOCA 425

18.07.2018 - Adăugat anunț de atribuire
Autoritatea contractantă - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii organizare evenimente - conferinţe de presă de deschidere şi închidere în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod proiect SIPOCA 425, Cod CPV 79952000-2; 55520000-1
Detalii aici.

Situaţie proiecte


FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT

18.07.2018 Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general


Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Proiect „Start up Yourself”

           Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 12.01.2018  Contractul de finanțare 82/3/7/104206 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul „Start up Yourself”
Detalii aici.

Anunţul public

Consiliul Județean Vaslui, titular al Planului de menținere a calității aerului Vaslui, anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului de calitate a aerului  Vaslui.
Click aici pentru detalii.

Comunicat de presă


Proiect pentru românii din Diaspora

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 18.09.2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.
Detalii aici.

Evaluari manageri

ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui

RAPORT DE MANAGEMENT - Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui - Perioada 01.07.2013- 30.06.2018

Anunt privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui pentru perioada 2013 - 2017

RAPORT DE ACTIVITATE al BIBLIOTECII JUDEŢEANE “NICOLAE MILESCU SPĂTARUL” VASLUI pentru perioada 2013 - 2017

ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Bibliotecii Judeţene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui

Anunt privind rezultatul evaluării anuale/finale a managementului aplicat de managerii instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui 2017

Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2016 este publicata aici.


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.
Proiecte de managemant - Instituții subordonate


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact