Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· NOU Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4860515
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Anunț de participare - formare SIPOCA 425 (II)

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de formare profesionala in domeniul eticii, integrităţii si corupţiei in cadrul proiectului „Etica si integritate la Consiliul judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 425 / SMIS2014+ :118196, conform Procedurii proprii publicate pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui www.cjvs.eu. pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fară TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobate prin Dispoziţia nr. 491/2018 a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui. Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională
Detalii aici

Invitație de participare - studii heliport

Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de elaborarea studiului de teren si obstacolare si stabilirea caracteristicilor principale ale heliportului din cadrul proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgente si realizare heliport”
Detalii aici

Invitație de participare - mentenanță motor sașiu III

Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de mentenanță pentru autovehiculele de colectare și transport deșeuri, partea de motor și sașiu”
Cod CPV 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe Detalii aici

Dispozitia Nr. 550/2018

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară , ce va avea loc în ziua de 15 noiembrie 2018, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui
Click aici pentru detalii.


Invitație de participare DALi pod DJ244I

Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: Pod peste râul Liscov pe DJ 244I”
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Detalii aici

Invitație de participare - DALI pod DJ245E

Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Documentaţie de avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: Pod peste râul Ghilahoi pe DJ245E”
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Detalii aici

Invitație de prticipare DALI Pod DJ244

Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Documentaţie de avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: Pod Stoișești pe DJ 244”
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Detalii aici

Invitație de participare - Incinerare și colectare

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ”Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale”
Cod CPV: 98371120-1 Detalii aici.

Invitație de participare - paza CMJ

Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii de paza si interventie cu societati specializate de paza la Centrul Militar Judetean Vaslui, cod CPV 79713000-5.
Detalii aici.

Atribuire traseu


Anunț concurs de promovare - nov 2018

Consiliul Judeţean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, astfel;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Transport Public Judeţean - Autoritatea Judeţeană de Transport - Direcţia Tehnică - ID 179627;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni - ID 179614;
Detalii aici.

Comunicat de presă


Evaluari manageri

ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui

RAPORT DE MANAGEMENT - Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui - Perioada 01.07.2013- 30.06.2018

Anunt privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui pentru perioada 2013 - 2017

RAPORT DE ACTIVITATE al BIBLIOTECII JUDEŢEANE “NICOLAE MILESCU SPĂTARUL” VASLUI pentru perioada 2013 - 2017

ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Bibliotecii Judeţene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui

Anunt privind rezultatul evaluării anuale/finale a managementului aplicat de managerii instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui 2017

Proiect pentru românii din Diaspora

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 18.09.2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.
Detalii aici.

Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2016 este publicata aici.


Situaţie proiecte


Comunicat de presă


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Anunț de atribuire dotări SIPOCA 425
FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT

18.07.2018 Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general


ANUNȚ PUBLIC - ACHIZIȚIE APARTAMENTE

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, CUI 3394171, telefon 0235/361089, fax 0235/361090, intenţionează să achiziţioneze 3 (trei) apartamente cu două, trei şi patru camere.
Detalii privind achiziţionarea apartamentelor se găsesc în caietul de sarcini şi în fişa de date publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Consiliului Judeţean Vaslui camera 421, etaj 4 sau la telefon 0235/361089; interior 138.
Click aici pentru detalii.

Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Proiect „Start up Yourself”

           Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 12.01.2018  Contractul de finanțare 82/3/7/104206 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul „Start up Yourself”
Detalii aici.

Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact