Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4772046
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Anunt de participare proiectare ISO + formare -II

Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru proiectarea Sistemului de Management al Calitatii conrofm ISO 9001:2015 si servicii de formare profesionala in domeniul mangementului calitatii în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
Detalii aici.

Invitație de participare - Servicii materiale promotionale

Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii realizare materiale promotionale proiect "Centrul de Informare Europe Direct Vaslui"
Detalii aici.

Invitație de participare - Servicii catering ED

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de catering in cadrul proiectului "Centrul de Informare Europe Direct Vaslui" Cod CPV 55520000-1
Detalii aici.

Anunț concurs - Direcției de Dezvoltare si Cooperare

Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă determinată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior– Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte si Informare Europeană în cadrul Direcției de Dezvoltare si Cooperare
Detalii aici

Anunt - examene promovare

Consiliul judeţean Vaslui amână organizarea examen de promovare în gradul profesional funcție contractuală de execuție, astfel:

  • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 1 de vechime, în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul şi Consilierii din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
  • inspector de specialitate, gradul profesional IA, gradaţia 2 de vechime, în cadrul Compartimentului Redacţional pentru Editarea Monitorului Oficial al Judeţului Vaslui din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
  • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 5 de vechime, în cadrul Serviciului Contabilitate -Direcţia Economică.
Detalii aici

Anunț de participare - management BSC

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii pentru implementarea instrumentului de management al performanței BSC la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Vaslui şi servicii pentru derularea programului de instruire specifică pentru implementarea BSC în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui", Cod SIPOCA 109, conform Procedurii Simplificate publicate pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui www.cjvs.eu pentru organizarea si desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c)*, aprobate prin Dispoziția nr. 156/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
*Prin OUG nr. 45/2018, lit. c) art. 7 alin (1), a devenit lit. d) alin. (1).
Cod CPV:
  • 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management
  • 80530000-8 Servicii de formare profesională
Detalii aici.

Invitație de participare - Dirigenție DJ248A

Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A : Limită județ Iași - Siliștea - Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ 207 E (Oșești), județul Vaslui” Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Detalii aici.

Anunt examene promovare

Consiliul judeţean Vaslui organizează examen de promovare în gradul profesional funcție contractuală de execuție, astfel:

  • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 1 de vechime, în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul şi Consilierii din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
  • inspector de specialitate, gradul profesional IA, gradaţia 2 de vechime, în cadrul Compartimentului Redacţional pentru Editarea Monitorului Oficial al Judeţului Vaslui din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
  • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 5 de vechime, în cadrul Serviciului Contabilitate -Direcţia Economică.
Detalii aici

Invitație de participare - grup sanitar

Autoritatea contractanta -Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii: "Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati Palat Administrativ" Cod CPV: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii, 45262690-4 Renovare a cladirilor degradate, 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri
Detalii aici.

Invitație de participare - Servicii verificare tehnică

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică : „Servicii verificare tehnica a documentaţiilor aferente obiectivului de investiţie „REGIUNEA NORD - EST - AXA STRATEGICA 4: VASLUI - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEŢEAN BIRLAD - LAZA - CODAIESTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) ”- (Lot 1 +Lot 2 + Lot 3)

Detalii aici.

Invitatie de participare - Dirigenție șantier DJ244K

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați - Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L= 7,650 Km, județul Vaslui”. Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Detalii aici.

Invitație de participare - Diriginție de șantier DJ243B

         

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Diriginție șantier pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B Bârlad (DJ 243) - Crâng, Ciocani - Movileni - Coroiești de Sus - Limită județ Bacău, L=6,630 Km, județul Vaslui„. Cod CPV ; 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Click aici pentru detalii.

Concesionare spații ”Centrul Stomatologic”

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, CUI 3394171, telefon 0235/361089, fax 0235/361090, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea a patru spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi a unei magazii situate în imobilul „Clădire Centrul Stomatologic” din str. Mihail Kogălniceanu nr. 35, mun. Vaslui
Detalii aici.

Transport public judeţean


Situaţie proiecte


FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT

18.07.2018 Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general


Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Proiect „Start up Yourself”

           Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 12.01.2018  Contractul de finanțare 82/3/7/104206 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul „Start up Yourself”
Detalii aici.

Anunţul public

Consiliul Județean Vaslui, titular al Planului de menținere a calității aerului Vaslui, anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului de calitate a aerului  Vaslui.
Click aici pentru detalii.

Comunicat de presă


Proiect pentru românii din Diaspora

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 18.09.2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.
Detalii aici.

Evaluari manageri

ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui

RAPORT DE MANAGEMENT - Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui - Perioada 01.07.2013- 30.06.2018

Anunt privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui pentru perioada 2013 - 2017

RAPORT DE ACTIVITATE al BIBLIOTECII JUDEŢEANE “NICOLAE MILESCU SPĂTARUL” VASLUI pentru perioada 2013 - 2017

ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Bibliotecii Judeţene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui

Anunt privind rezultatul evaluării anuale/finale a managementului aplicat de managerii instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui 2017

Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2016 este publicata aici.


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.
Proiecte de managemant - Instituții subordonate


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact