Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561218
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiInvitație - SF sens giratoriu DJ248

Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: "Studiu defezabilitate - Sens giratoriu DJ 248"
Detalii aici

Invitație de participare - Reabilitare spaţiu

18.05.2020 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Lucrări de execuţie la obiectivul de investiţii: "Reabilitare spaţiu - asigurare utilităţi CJ Vaslui".
Codul CPV
45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcţii
45262690-4 Renovare a clădirilor degradate
45300000-0 Lucrări de instalaţii pentru clădiri.
Detalii aici

Dispoziția Nr. 130/2020

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de joi 21 mai 2020, ora 16:00 în sala de ședințe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui
Click aici pentru detalii.


Anunț recrutare DGASPC Vaslui

Actualizat 22.05.2020 - suspendare concurs
Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru:
 • Director general, gradul II al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
Click aici pentru detalii.Anunț privind închirierea prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Vaslui

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

  Consiliul Judeţean Vaslui – CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu, persoană de contact: Atasiei Andrei.

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:

  Imobilul, aflat în domeniul public al județului Vaslui, din incinta căruia se vor închiria spațiile, se află în municipiul Vaslui, strada General Ion Rășcanu, este compus din 7 birouri, două holuri, o magazie și este identificat prin cartea funciară nr. 79331-C1 UAT Vaslui. Cele două holuri de acces vor reprezenta spații comune și nu vor fi aplicate taxe de închiriere pentru ele.

Detalii aici

Program de finanțare nerambursabilă 2020

Actualizat 09.04.2020

ATENȚIE!!!

ANUNȚ

privind situațiile neprevăzute apărute din cauza răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19

 Stimați beneficiari,

Având în vedere situația răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19, precum și a prelungirii situației de urgență la nivel de țară, vă comunicăm următoarele:

Detalii aici

Anunț recrutare SPCJEP Vaslui

Actualizat 13.05.2020
Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de conducere , perioadă nedeterminată, astfel:

 • Director executiv, gradul II - Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui.
Click aici pentru detalii.


Concurs de recrutare - mai 2020

Actualizat 20.05.2020
Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:
 • 4 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal și superior la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ;
 • 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului din cadrul Direcției Economice;
 • 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent și principal la Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului - Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Vaslui din cadrul Direcției Tehnice;
 • 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;
 • 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;
 • 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni din cadrul Direcției Administrație Publică.
Detalii aici

Transport public judeţean

Comunicatul nr. 45

Comunicatul nr. 45 Recomandari pentru operatorii de transport judetean rutier de persoane prin curse regulate.

Consultare publică - Taxe și tarife 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2021, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.


Consultare publică - finanțare nerambursabilă 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020.

Lista contractelor de achiziție publică


Comunicatul nr. 44Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Situaţie proiecte


Comunicat de presă


Contracte noi de finanţare


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Monitorizarea Legii 248/2015-Fiecare copil în grădiniță

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Pentru că vrem să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.
Detalii aici.

FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT


Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact