Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5874558
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziția Nr. 251/2020

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de marti 27 octombrie 2020, ora 14.00 în sala de ședințe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui
Click aici pentru detalii.


Concurs Director SPCJEP

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată, al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui pentru:
  • Director executiv, gradul II - Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui.
Click aici pentru detalii.

ANUNȚ PUBLIC

Nr. 15372/06.10.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al planului - Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu . Documentele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Vaslui din municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în zilele de luni-joi între orele 8 – 16 30 și vineri, între orele 8-14 .

Ședința de dezbatere publică a proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu se va desfășura în data de 27.11.2020, ora 11, la sediul Centrului de Resurse pentru Afaceri din municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16, et.1.

Comentariile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul titularului și la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, fax. 0235361842, până la data de 25.11.2020.

INVITATIE DEZBATERE PJGD

Aici gasiți anunțurile anterioare, din luna august

Invitație de participare - Incinerare animale moarte (12)

Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
Cod CPV: 98371120-1
Detalii aici

Anunț recrutare DGASPC Vaslui

Actualizat 21.10.2020 - Rezultat final
Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru:
  • Director general, gradul II al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
Click aici pentru detalii.


Invitație de participare - Materiale PSI

25.09.2020 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Materiale PSI (CJV)
Cod CPV 35111200-7 - Materiale de stingere a incendiilor.
Detalii aici

Invitație de participare UIP

Actualizat 01.09.2020 - Clarificare 1
Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO­ CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică „Servicii pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru depozitele de deșeuri neconforme închise din județul Vaslui-Bârlad, Huși si Negrești"
Codul CPV: 79311100-8; 90711400-8; 90713000- 8
Detalii aici

PAZĂ CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN

Actualizat 04.09.2020 - Clarificare 1

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5, conform Procedurii Proprii publicată pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobată prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui, modificată și completată prin Dispoziția nr. 422/2019 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
Click aici pentru detalii

Program de finanțare nerambursabilă 2020

Actualizat 23.07.2020

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Mai multe detalii despre finanțări nerambursabile aici


PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Chestionar
CAMPANIE DE CONSULTARE PUBLICĂ
PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Consultare publică - stimulente eleviCONSULTARE PUBLICĂ

privind problemele și necesitățile județului ce vor fundamenta “Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027"


În cadrul proiectului "Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900 , este prevăzută elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027".
Una dintre etape este consultarea factorilor interesați din județul Vaslui referitoare la identificarea problemelor și necesităților județului.
Atașăm draftul analizei SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) aferent situației actuale de dezvoltare a județului și Profilul socio-economic și demografic al Județului Vaslui.
Pentru completări, sugestii vă rugăm să transmiteți informațiile la adresa de e-mail: consiliu@cjvs.eu , până pe data de 01.07.2020.


Situaţie proiecte


Transport public judeţean

Comunicatul nr. 45

Comunicatul nr. 45 Recomandari pentru operatorii de transport judetean rutier de persoane prin curse regulate.

Consultare publică - finanțare nerambursabilă 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020.

Lista contractelor de achiziție publică


Comunicatul nr. 44Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Comunicat de presă


Contracte noi de finanţare


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Monitorizarea Legii 248/2015-Fiecare copil în grădiniță

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Pentru că vrem să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.
Detalii aici.

FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT


Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact